Caged Ball LM Guide - Dẫn hướng lồng bóng

Dẫn hướng chuyển động tuyến tính (dẫn hướng LM) là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. Dẫn hướng chuyển động tuyến tính kết hợp một phần với chuyển động lăn tuyến tính thành sử dụng thực tế lần đầu tiên trên thế giới. Dẫn hướng chuyển động tuyến tính giúp sự phát triển của các máy có độ chính xác cao, độ cứng cao, tiết kiệm năng lượng, tốc độ cao với tuổi thọ dài.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.