Cấu tạo vòng bi công nghiệp chi tiết

Cấu tạo vòng bi công nghiệp

1. Khái niệm vòng bi công nghiệp

 • Vòng bi (Ổ lăn, Ổ bi, Bạc đạn) là các tên gọi khác của vòng bi hay còn gọi là bearings.
 • Một chi tiết máy rất quan trọng trong các máy, hay cơ cấu máy.
 • Vòng bi có chức năng đỡ lấy trục tâm, trục truyền và các chi tiết máy quay, đảm bảo chuyển động quay và đỡ các tải trọng tác dụng lên các chi tiết trên.

Về Cấu tạo vòng bi:

cấu tạo vòng bi

cấu tạo vòng bi Cao Long

Về cơ bản cấu tạo vòng bi công nghiệp được tạo bởi các bộ phận chính sau:

 • Vòng trong/ca trong (inner ring)
 • Vòng ngoài/ca ngoài (outer ring)
 • Con lăn/bi (Ballroller)
 • Vòng cách/Rế/Lồng (Cagelretainer)

– Vòng cách/rế/lồng:

Thường được làm bằng thép cứng, thép hợp kim, đồng thau

Giúp giữ và định vị các con lăn trong một khoảng cố định, vị trí giữa các con lăn, đảm bảo hành trình và giảm số lượng con lăn.

– Vòng trong/ca trong & vòng ngoài/ca ngoài:

Cấu tạo thường có rãnh, vòng trong/ca trong lắp với ngõng trục, vòng ngoài/ca ngoài lắp với gối trục (vỏ máy, thân máy,…)

– Con lăn:

Con lăn có thể là bi hoặc đũa, lăn trên rãnh lăn, rãnh có tác dụng làm giảm bớt ứng suất tiếp xúc của con lăn, hạn chế con lăn tiếp xúc dọc trục.

Vật liệu làm con lăn phụ thuộc vào tải trọng tác động, tuy nhiên thành phần đặc trưng chủ yếu là các thép carbon chứa một lượng crom, mangan nhất định, đồng thau.

các dạng ổ lăn

Các loại con lăn

Cấu tạo của con lăn sẽ quyết định đến tải trọng của Vòng bi, và phân loại vòng bi sẽ gọi theo hình thù của con lăn. Trong ví dụ minh họa trên, Con lăn hình côn sẽ gọi là Vòng bi côn, tương tự con lăn hình tang trống sẽ gọi là Vòng bi tang trống/cà na,…

Như vậy qua các dẫn chứng minh họa trên chúng ta đã hiểu cơ bản cách gọi tên Vòng bi dựa vào yếu tố nào. Cũng như cấu tạo của vòng bi gồm những bộ phận gì. Và đâu là bộ phận quyết định đến sức chịu tải của vòng bi.

2. Chức năng của vòng bi.

Nhờ có những đặc điểm tối ưu nên vòng bi là chi tiết máy rất quan trọng – Vòng bi gần như được coi như 1 phần trái tim của thiết bị.

Vòng bi có những chức năng chính như sau:

– Chịu lực, chịu trọng tải lớn. Một vòng bi nhỏ có thể chống đỡ và chịu tác dụng về lực theo nhiều hướng khác nhau tùy theo cấu tạo của chúng cho từng môi trường và điều kiện làm việc chuyên biệt.

– Làm giảm ma sát. Lực ma sát gián tiếp hay tác động trực tiếp làm suy giảm nguồn lực ban đầu của máy, do vậy hiệu suất lao động giảm, không thể phù hợp với sự cạnh tranh trên thị trường.

– Truyền chuyển động. Mang lại cho máy sự hoạt động liên tiếp, ổn định của chi tiết máy cũng như sự phụ thuộc trong chuỗi quy trình làm việc của máy.

– Định vị/cố định trục. Giúp máy hay các chi tiết không bị rời xa vị trí khi hoạt động, qua đó nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thiểu chi phí sửa chữa/bảo trì cho doanh nghiệp.

Với nhiều chức năng ưu việt nên vòng bi được sử dụng rất  rộng rãi trong cuộc sống/đời sống: từ máy móc cực kì thô sơ như: Xe đạp, xe máy​​​​ đến thiết bị hiện đại như: ô tô, tàu điện, ngành y tế, công nghiệp vũ trụ. Vòng bi xuất hiện​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống hiện tại trên thế giới.

3. Ứng dụng của vòng bi:

Vòng bi được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp: sản xuất bán dẫn, máy sản xuất, máy xây dựng, máy tự động hóa CNC, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, sản xuất thép, ngành ô tô, hàng không, sản xuất thiết bị y tế, tàu lửa, tàu điện, các máy dùng trong văn phòng,…

ứng dụng vòng bi

Ứng dụng của vòng bi trong công nghiệp

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO LONG

Địa chỉ: 53/3/19 Đường số 8, Khu phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Hotline 1: 088.696.99.77

Email: caolong.sales@gmail.com

Các sản phẩm của Cao Long

 

 

 

Sản phẩm sẵn có tại:

Công ty TNHH Kỹ thuật Cao Long

Địa chỉ: 53/3/19 Đường số 8, KP. Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 088.696.99.77 (Zalo)

Quý khách mong muốn nhận được tư vấn giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp? Xin vui lòng liên hệ để nhân viên chúng tôi hổ trợ tư vấn trực tiếp cho bạn

Websites: caolongvietnam.com

Facebook: vongbibacdancaolong

Lazada: lazada.vn/shop/cao-long-company

Sendo: sendo.vn/shop/cao-long-company

Shopee: Shopee.vn/ctycaolong

Chia sẽ

8 thoughts on “Cấu tạo vòng bi công nghiệp chi tiết

 1. Manual says:

  ” Electronic Casino: The Intersection of Virtual Currency and Gambling ”

  Crypto Casino: The Intersection of Cryptocurrency and
  Gaming

  In the ever-evolving realm of the virtual age, the emergence of “Crypto Casino” has become a engrossing and rapidly expanding occurrence .
  This unique fusion of virtual currency and traditional betting has mesmerized the
  interest of both technology-oriented followers and those craving
  new opportunities for joy and financial openings .

  At the center of the Crypto Casino principle is based on the fusion of distributed ledger infrastructure, the
  essential structure that sustains blockchain-based currencies.

  By harnessing the fundamental security , visibility ,
  and peer-to-peer structure of blockchain platforms, Crypto Casinos have been able to
  present a enticing alternative to classic online wagering destinations.

  The use of crypto tokens , such as Ethereum , has allowed for effortless
  and secure financial dealings , eliminating the necessity for agents and
  decreasing the related fees .

  One of the essential advantages of E-Casinos is the bolstered
  scale of reliability and equity they can deliver .
  Through the employment of self-executing contracts and the permanent characteristic of blockchain data , players
  can have greater confidence in the truthfulness of the games
  and the probability-driven outcomes of endings.

  Moreover, Crypto Casinos have presented a groundbreaking extent of availability and participation to
  the landscape of wagering . By enabling players
  from worldwide to take part , irrespective of their physical location
  or mainstream economic barriers , these venues
  have established innovative paths for economic self-sufficiency and
  international exchange .

  This cross-border span has also fostered a sense of belonging among Crypto Casino followers, who commonly come together to
  analyze techniques, exchange narratives, and
  discover the current developments in the sector.

  However, the ascent of Blockchain Casinos has grappled with its challenges .
  Regulatory structures related to the adoption of virtual currencies
  in gaming operations are diverse across various
  regions , creating a intricate and often indefinite
  regulatory realm . Maneuvering these legal intricacies has become a
  key consideration for both Virtual Casino operators and gamblers,
  as they strive to secure adherence and minimize prospective risks .

  Moreover, the inherent unpredictability and uncertain characteristic of the digital currency market have
  introduced an additional layer of intricacy to the E-Casino
  journey . Customers must thoroughly handle their virtual investments and
  cultivate a complex comprehension of simultaneously the gambling mechanics and the
  fluctuations of the crypto market in with the aim of make informed decisions
  and achieve consistent success .

  Despite these issues, the Virtual Casino market continues to advance and create
  , motivated by the endless ingenuity and technological
  capability of its players. As increasing numbers of customers embrace the
  fusion of cryptocurrency and gambling , the possibility for
  additional improvements , enhanced user interactions, and the exploration of
  pioneering horizons in this evolving industry remains
  wide-ranging and captivating .

  In in the end, the ” E-Casino ” phenomenon
  embodies a distinctive and captivating intersection of cutting-edge technology ,
  economic pioneering, and the age-old appeal of wagering
  . As the virtual realm persists in shape the future of diversion and economics , the
  expansion of Digital Casinos represents a proof
  to the groundbreaking force of creativity and the
  individual craving to push the boundaries of what is
  feasible.

  Feel free to visit my web page: online casino fraud prevention (Manual)

 2. wm casino online says:

  Greeting to the bustling world of online gambling in Singapore, where WM Online casino
  takes center stage within delivering a most recognized gaming experience to be able to enthusiastic players.
  Along with a myriad regarding options ranging coming from traditional casino game titles like roulette plus blackjack to electrifying slot machines in addition to live casino offerings,
  WM Casino caters to every gambling preference with raffinesse.
  Setting itself apart as a notable player in the Singapore online gambling establishment scene, WM Online casino offers not just a program for thrilling
  gameplay but also the gateway to endless entertainment and prospective
  wins. Whether most likely a seasoned person or possibly a
  novice trying your luck, the diverse selection involving games at WM
  Casino promises the dynamic and impressive online casino experience like no additional.

  Exactly why Choose WM Online casino?
  Searching for the supreme on-line casino experience inside of Singapore?
  WM Casino is your top rated choice. With a wide selection associated with Singapore casino
  game titles, including slots, roulette, blackjack,
  and poker, WM Casino offers a comprehensive range of options
  to be able to cater to just about every player’s preference.

  When you choose WM Gambling establishment, you
  can delight in a seamless and user-friendly online game playing platform
  designed to provide the best probable experience. From simple WM Casino logon procedures to swift transaction processing, almost everything is optimized regarding your convenience.

  Experience typically the thrill of the live casino from the comfort involving
  your own residence with WM Casino’s exciting live supplier games.
  Whether an individual prefer playing on your own desktop or mobile phone device, WM Casino ensures that an individual can access your current favorite games at
  any time, anywhere.
  WM Casino Game titles Selection
  WM Casino offers a diverse range of online casino games to provide
  to the tastes of all players. From classic favorites like
  blackjack and roulette to interesting slot machines, generally there is
  something for everyone at WM Casino. Players can delight in a realistic
  and impressive gaming experience with high-quality graphics and sound
  effects that will transport them in order to a
  virtual casino environment.
  One of the standout features of WM Online casino is its variety of
  live gambling establishment games, where gamers can interact along
  with real dealers throughout real-time. Whether you aren’t a fan associated with live blackjack, are
  living roulette, or are living poker, you can easily experience the thrill
  of playing in opposition to a human supplier naturally.
  The live life casino games from WM Casino present an authentic casino atmosphere
  that elevates the overall gaming experience.
  For individuals who prefer game playing on the run, WM
  Casino’s mobile casino program provides a seamless plus convenient way in order to access your chosen games anytime,
  anywhere. Whether you’re by using a smart phone or tablet, a person can enjoy a wide array of casino games maximized for mobile devices.

  With WM Casino’s mobile platform, an individual never have to miss out on typically the excitement of on the
  internet gaming, even when you’re on the move.
  Benefits of WM Casino
  First and foremost, WM Casino gives a diverse variety of online casino games that serve to every player’s preferences.

  From traditional table games like blackjack and roulette to exciting slot machine
  game machines and reside casino options, WM Casino
  ensures of which there are some things for everyone
  to enjoy.
  Furthermore, WM Casino provides the seamless and user-friendly online platform, producing
  it simple for participants to navigate and even access a common games with a few
  keys to press. With a secure login system, gamers can enjoy peacefulness of mind knowing that their personal data and funds are protected.

  Lastly, WM Casino’s mobile compatibility enables players to
  appreciate their favorite online casino games on the particular go.
  Whether most likely commuting to operate or relaxing in the
  home, the convenience of actively playing on your mobile phone device ensures of
  which you never need to miss out on the thrill associated with online gambling using WM Casino.

  Stop by my web site :: wm casino online

 3. no deposit crypto casino says:

  Superb piece on the rise of internet-based gaming.
  As someone who’s deeply interested in this space, I value the detailed insights you provided.

  If those of you are seeking a alternative platform to
  explore, I’ve discovered an online destination called BetCryptoCasino.net.

  It offers a wide range of casino games and sports betting options, all powered by cryptocurrency for fast and
  reliable financial operations.

  Feel free to investigate it and see if it suits your gaming preferences.
  Best regards!

  my web site; no deposit crypto casino

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.